Ο καλύτερος τρόπος καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών είναι η εξάλειψη των κινδύνων που τις προκαλούν.

  •  Φυσικοί κίνδυνοι

  • Ανθρωπογενείς κίνδυνοι

Η ομάδα μας στοχεύει στην πρόληψη, με συχνές περιπολίες ιδιαίτερα τις ημέρες όπου ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι μεγάλος.

Ειδοποιήστε ΑΜΕΣΩΣ μόλις αντιληφθείτε καπνό η φωτιά στο αριθμό κλήσης 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την πυρκαγιά.