Έρευνα & Διάσωση

Εκπαίδευση και πιστοποίηση των εθελοντών μας στην αυτοπροστασία, στην τεχνική σκοινιών, καταρρίχηση και διάσωση ανθρώπων σε κίνδυνο στο βουνό.

Η ομάδα διαθέτει επαρκή ατομικό εξοπλισμό διάσωσης για κάθε μέλος και βοηθάει επικουρικά τους κρατικούς φορείς στο έργο τους.

Συμμετέχει μαζί με τους αρμόδιους φορείς σε έρευνες αγνοουμένων αξιοποιώντας τους εθελοντές που πρόθυμα συνεισφέρουν στο έργο της.

Ο σύλλογος μας διαθέτει εξοπλισμό σε φορεία, ασυρμάτους επικοινωνίας και drone.