Υλικό

Πληροφορίες για την ομάδα

Πληροφορίες για την ομάδα

Συμβουλές για τους πολίτες

Συμβουλές για τους πολίτες

Γενικός Οδηγός Αυτοπροστασίας Πολίτη

Γενικός Οδηγός Αυτοπροστασίας Πολίτη

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 112

Προετοιμάσου από τώρα για το σεισμό

Προετοιμάσου απο τώρα για το σεισμό

Οδηγίες προστασίας από σεισμό

Ιρλανδικές διαβάσεις

Ιρλανδικές διαβάσεις

Διασταύρωση δρόμου με χείμαρρο – Οδηγίες προστασίας

Βασική Υποστήριξη της Ζωής με Χρήση Αυτόματου
Εξωτερικού Απινιδωτή

Προστασία απο καταιγίδα

Γίνε εθελοντής, υποστηρικτής ή χορηγός!

Ο ΦΙΛΙΟΣ ΖΕΥΣ είναι ένα ανοιχτό σωματείο σε όποιον επιθυμεί να ενταχθεί ως μέλος του, σε όποιον θέλει να εκπαιδευτεί και να προσφέρει.