Φυσικές καταστροφές

Εκπαίδευση και πιστοποίηση των εθελοντών μας στην δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση από την Πυροσβεστική ακαδημία. Στόχος της ομάδας είναι, να είναι οι εθελοντές σε θέση να βοηθήσουν αποτελεσματικά και πάντα με γνώμονα την ατομική τους ασφάλεια και προστασία, το πυροσβεστικό σώμα, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς.

Η ομάδα διαθέτει αυτοκίνητο με πυροσβεστική υπερκατασκευή, η οποία συμβάλει στην πρόληψη αλλά και στην αντιμετώπιση από κάθε κίνδυνο.

Οι εθελοντές μας εκπαιδεύονται ακόμα σε φυσικά φαινόμενα που πολλές φορές εξελίσσονται σε ακραία καιρικά φαινόμενα και λιγότερες σε φυσικές καταστροφές όπως η βροχή, ο αέρας, ο σεισμός, το κύμα.
Οι οδηγίες προστασίας προέρχονται από τον Οργανισμό αντισεισμικού σχεδιασμού και προστασίας Ο.Α.Σ.Π.