Γίνε εθελοντής, υποστηρικτής ή χορηγός!

Ο ΦΙΛΙΟΣ ΖΕΥΣ είναι ένα ανοιχτό σωματείο σε όποιον επιθυμεί να ενταχθεί ως μέλος του, σε όποιον θέλει να εκπαιδευτεί και να προσφέρει.