Πρόληψη

Φυσικές Καταστροφές

2020-10-05T18:40:45+03:00

Φυσικές καταστροφές Εκπαίδευση και πιστοποίηση των εθελοντών μας στην δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση από την Πυροσβεστική ακαδημία. Στόχος της ομάδας είναι, να είναι οι εθελοντές σε θέση να βοηθήσουν αποτελεσματικά και πάντα με γνώμονα την ατομική τους ασφάλεια και προστασία, το πυροσβεστικό σώμα, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς. Η ομάδα διαθέτει [...]

Go to Top