Πιστοποίηση

Φυσικές Καταστροφές

2020-10-05T18:40:45+03:00

Φυσικές καταστροφές Εκπαίδευση και πιστοποίηση των εθελοντών μας στην δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση από την Πυροσβεστική ακαδημία. Στόχος της ομάδας είναι, να είναι οι εθελοντές σε θέση να βοηθήσουν αποτελεσματικά και πάντα με γνώμονα την ατομική τους ασφάλεια και προστασία, το πυροσβεστικό σώμα, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς. Η ομάδα διαθέτει [...]

Έρευνα & Διάσωση

2020-10-05T18:37:41+03:00

Έρευνα & Διάσωση Εκπαίδευση και πιστοποίηση των εθελοντών μας στην αυτοπροστασία, στην τεχνική σκοινιών, καταρρίχηση και διάσωση ανθρώπων σε κίνδυνο στο βουνό. Η ομάδα διαθέτει επαρκή ατομικό εξοπλισμό διάσωσης για κάθε μέλος και βοηθάει επικουρικά τους κρατικούς φορείς στο έργο τους. Συμμετέχει μαζί με τους αρμόδιους φορείς σε έρευνες αγνοουμένων [...]

Πρώτες βοήθειες

2020-10-05T18:36:21+03:00

Πρώτες Βοήθειες Εκπαίδευση πρώτων βοηθειών στους νέους εθελοντές σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα του ΕRC (ευρωπαικό συμβούλιο αναζωογόνησης). Πιστοποίηση των νέων εθελοντών που παρακολουθούν το τρίμηνο βασικό σχολείο εκπαίδευσης κάθε χρόνο. Εργαστήρια πρώτων βοηθειών κάθε δίμηνο στην έδρα της ομάδας με στόχο την συνεχή επικαιροποίηση των γνώσεων των εθελοντών μας. Η ομάδα διαθέτει προπλάσματα [...]

Go to Top