Ορεινή διάσωση

Έρευνα & Διάσωση

2020-10-05T18:37:41+03:00

Έρευνα & Διάσωση Εκπαίδευση και πιστοποίηση των εθελοντών μας στην αυτοπροστασία, στην τεχνική σκοινιών, καταρρίχηση και διάσωση ανθρώπων σε κίνδυνο στο βουνό. Η ομάδα διαθέτει επαρκή ατομικό εξοπλισμό διάσωσης για κάθε μέλος και βοηθάει επικουρικά τους κρατικούς φορείς στο έργο τους. Συμμετέχει μαζί με τους αρμόδιους φορείς σε έρευνες αγνοουμένων [...]

Go to Top