• μεγάλη συμμετοχή πολιτών
 • μεγάλη συμμετοχή πολιτών
 • μεγάλη συμμετοχή πολιτών
 • μεγάλη συμμετοχή πολιτών
 • μεγάλη συμμετοχή πολιτών
 • μεγάλη συμμετοχή πολιτών
 • μεγάλη συμμετοχή πολιτών
 • μεγάλη συμμετοχή πολιτών
 • μεγάλη συμμετοχή πολιτών
 • μεγάλη συμμετοχή πολιτών
 • μεγάλη συμμετοχή πολιτών
 • μεγάλη συμμετοχή πολιτών
 • μεγάλη συμμετοχή πολιτών
 • μεγάλη συμμετοχή πολιτών

Το σεμινάριο πρώτων βοηθειών που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου στην έδρα μας είχε μεγάλη συμμετοχή πολιτών και εξαιρετική διάθεση απ όλους.