Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά την Γενική Συνέλευση και τις εκλογές της 11 ης Νοεμβρίου 2018, αναδείχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Χαιρέτη Έρη

Αντιπρόεδρος-Ταμίας: Τζωρτζακάκης Δημήτρης

Γραμματέας: Μαρκοδημητράκης Ιωάννης

Μέλος 1: Αλεξάκη Σοφία

Μέλος 2: Πακιουφάκη Βασιλεία