Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά την Γενική Συνέλευση και τις εκλογές της 14 ης Νοεμβρίου 2021, αναδείχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Χαιρέτη Έρη

Αντιπρόεδρος-Ταμίας: Τζωρτζακάκης Δημήτρης

Γραμματέας: Μαρκοδημητράκης Ιωάννης

Μέλος 1: Δασκαλάκη Γεωργία

Μέλος 2: Μπετεινάκης Ιωάννης

Αναπληρωματικό Μέλος: Στειακάκη Ελισάβετ