• διαδρομές Βορίτσι

Υγειονομική κάλυψη στις ορεινές διαδρομές στο Βορίτσι.

Εξαιρετική διοργάνωση απ’ τον αθλητική ομάδα “Χοχλιός”.