Υγειονομική κάλυψη της ομάδας μας στον 33ο Κορακοβούνιο αγώνα δρόμου.