Συνέδριο-Συμπόσιο στο Ηράκλειο Κρήτης, στο πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο, από τις 8 έως τις 11 Απριλίου 2022, με θέμα τις Τέχνες και το ρόλο τους στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Υγειονομική κάλυψη ΦΙΛΙΟΣ ΖΕΥΣ.