Σεμινάριο πρώτων βοηθειών στο 53ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου για εκπαιδευτικούς και γονείς.

 • 53ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
 • 53ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
 • 53ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
 • 53ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
 • 53ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
 • 53ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
 • 53ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
 • 53ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
 • 53ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
 • 53ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
 • 53ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
 • 53ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
 • 53ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
 • 53ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
 • 53ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
 • 53ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου