• 31ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου
  • 31ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου
  • 31ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου
  • 31ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου
  • 31ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου
  • 31ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου
  • 31ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου
  • 31ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου

Σεμινάριο πρώτων βοηθειών στο 24ο και 31ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου