Σεμινάριο πρώτων βοηθειών στο Μεσόγειος νεφρολογικό κέντρο Ηρακλείου την Κυριακή 31/3/2024