Σεμινάριο πρώτων βοηθειών στο Λύκειο Μελεσσών. Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές παρακολούθησαν το θεωρητικό μέρος και έκαναν πρακτική με ιδιαίτερη προσοχή και διάθεση.

  • Σεμινάριο Α’ Βοηθειών