• ΙΕΚ ΔΥΠΑ Ηρακλείου
  • ΙΕΚ ΔΥΠΑ Ηρακλείου
  • ΙΕΚ ΔΥΠΑ Ηρακλείου
  • ΙΕΚ ΔΥΠΑ Ηρακλείου
  • ΙΕΚ ΔΥΠΑ Ηρακλείου
  • ΙΕΚ ΔΥΠΑ Ηρακλείου
  • ΙΕΚ ΔΥΠΑ Ηρακλείου
  • ΙΕΚ ΔΥΠΑ Ηρακλείου
  • ΙΕΚ ΔΥΠΑ Ηρακλείου

Σεμινάριο πρώτων βοηθειών στο ΙΕΚ ΔΥΠΑ Ηρακλείου