• Εμπάρου

Σεμινάριο πρώτων βοηθειών, στον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του Δημοτικού σχολείου Εμπάρου.