Πριν μερικές μέρες πραγματοποιήσαμε ένα ωραίο σεμινάριο, σύντομο αλλά περιεκτικό, στα παιδιά της Γ΄ Λυκείου Αρχανών. Εν όψει της εκδρομής τους στο εξωτερικό τις επόμενες μέρες αλλά και της προοπτικής να επιτύχουν στις εξετάσεις και να ξεκινήσουν σπουδές σε άλλες πόλεις, αποδεχτήκαμε το αίτημα της Λυκειάρχη, κας Κλεινάκη, να προετοιμάσουμε όσο γίνεται τα παιδιά για να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν επείγουσες καταστάσεις. Η διάθεση και η συμμετοχή των παιδιών ήταν εντυπωσιακή. Ευχόμαστε ότι και χρειαστεί να αντιμετωπίσουν, να το κάνουν με ψυχραιμία και προσοχή !!