• πρώτες βοήθειες
  • πρώτες βοήθειες
  • πρώτες βοήθειες
  • πρώτες βοήθειες
  • πρώτες βοήθειες
  • πρώτες βοήθειες
  • πρώτες βοήθειες

Σεμινάριο πρώτων βοηθειών σε εκπαιδευτικούς και γονείς του 34ου και 16ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου.