• Σεμινάριο πρώτων βοηθειών
 • Σεμινάριο πρώτων βοηθειών
 • Σεμινάριο πρώτων βοηθειών
 • Σεμινάριο πρώτων βοηθειών
 • Σεμινάριο πρώτων βοηθειών
 • Σεμινάριο πρώτων βοηθειών
 • Σεμινάριο πρώτων βοηθειών
 • Σεμινάριο πρώτων βοηθειών
 • Σεμινάριο πρώτων βοηθειών
 • Σεμινάριο πρώτων βοηθειών
 • Σεμινάριο πρώτων βοηθειών
 • Σεμινάριο πρώτων βοηθειών
 • Σεμινάριο πρώτων βοηθειών
 • Σεμινάριο πρώτων βοηθειών
 • Σεμινάριο πρώτων βοηθειών
 • Σεμινάριο πρώτων βοηθειών
 • Σεμινάριο πρώτων βοηθειών
 • Σεμινάριο πρώτων βοηθειών
 • Σεμινάριο πρώτων βοηθειών

Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου τα τρία Νηπιαγωγεία των Αρχανών διοργάνωσαν ένα σεμινάριο πρώτων βοηθειών. Στόχος, να ενημερωθούν εκπαιδευτικοί και γονείς για την πρόληψη, την αντιμετώπιση καθημερινών συμβάντων στο σχολείο και στο σπίτι αλλά και για την ασφαλή και σωστή διαχείρηση απειλητικών για την ζωή καταστάσεων. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών απ όλες τις βαθμίδες στο σεμινάριο ήταν μεγάλη αλλά και οι γονείς των μαθητών έδειξαν απαράμιλλο ενδιαφέρον.