Στις 21 & 28/11/2021 εκπαιδεύτηκαν οι εργαζόμενοι του Νεφρολογικού Κέντρου “Μεσόγειος”, στις πρώτες βοήθειες.