Οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου Καστελίου και αρκετοί μαθητές, ανταποκρίθηκαν με περίσσια διάθεση στο σεμινάριο πρώτων Βοηθειών που έγινε στο σχολείο τους.

Η πρόληψη, η ψυχραιμία, η έγκαιρη εκτίμηση μιας κατάστασης μας προφυλάσσει απ’ τα χειρότερα.

  • Σεμινάριο Ά Βοηθειών στο Γυμνάσιο και Λύκειο Καστελίου
  • Σεμινάριο Ά Βοηθειών στο Γυμνάσιο και Λύκειο Καστελίου
  • Σεμινάριο Ά Βοηθειών στο Γυμνάσιο και Λύκειο Καστελίου
  • Σεμινάριο Ά Βοηθειών στο Γυμνάσιο και Λύκειο Καστελίου
  • Σεμινάριο Ά Βοηθειών στο Γυμνάσιο και Λύκειο Καστελίου
  • Σεμινάριο Ά Βοηθειών στο Γυμνάσιο και Λύκειο Καστελίου
  • Σεμινάριο Ά Βοηθειών στο Γυμνάσιο και Λύκειο Καστελίου
  • Σεμινάριο Ά Βοηθειών στο Γυμνάσιο και Λύκειο Καστελίου
  • Σεμινάριο Ά Βοηθειών στο Γυμνάσιο και Λύκειο Καστελίου