• Πρόγραμμα ERASMUS+ NHDPlay
  • Πρόγραμμα ERASMUS+ NHDPlay
  • Πρόγραμμα ERASMUS+ NHDPlay

Παρουσίαση του προγράμματος Erasmus+ NHDPlay που αφορά εκπαιδευτικό υλικό για φυσικές καταστροφές, πρώτες βοήθειες, κυκλοφοριακή αγωγή. Η παρουσίαση έγινε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και συμμετείχαν δύο ομάδες εθελοντών από 9 μέλη η καθεμία.