πολύτιμη χορηγία σεληνάρι

Ευχαριστούμε πολύ την εταιρεία Σεληνάρι για την πολύτιμη χορηγία της σε εμφιαλωμένο νερό για τις ανάγκες των εθελοντών μας.