• παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος
  • παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος
  • παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος
  • παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος
  • παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος
  • παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος
  • παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος
  • παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος
  • παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος
  • παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος

Προετοιμαζόμαστε και δείχνουμε στους νεότερους τον δρόμο της πρόληψης και της προστασίας του περιβάλλοντος !!