Ευχαριστούμε πολύ την Εταιρεία Σαβοϊδάκης για την ευγενική της χορηγία. Προστατεύουμε το περιβάλλον με δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης!! #filioszeus #φίλοιζωής