Ευχαριστούμε θερμά την εταιρία SOFOS Α.Ε. Insurance Agency και τον συνεργάτη τους Γιώργο Ορφανουδάκη “Ασφαλιστικές Υπηρεσίες”, για την ευγενική τους χορηγία στο ετήσιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου της Εθελοντικής μας ομάδας. Η προσφορά τους αυτή αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών μας να βρισκόμαστε δίπλα στον πολίτη με δράσεις πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων.