Εκπαίδευση των μελών Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας στο θεματικό πεδίο ‘’Δασικές Πυρκαγιές’’ (Δασοπροστασία-Δασοπυρόσβεση)