Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για το έτος 2022, σε θέματα Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης, για τα μέλη των Εθελοντικών Οργανώσεων του μητρώου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η ομάδα μας συμμετέχει με 15 εθελοντές.

  • εκπαίδευση πυροσβεστική