• ομάδα εφήβων
  • εκπαίδευση ομάδα εφήβων
  • εκπαίδευση ομάδα εφήβων
  • εκπαίδευση ομάδα εφήβων
  • εκπαίδευση ομάδα εφήβων

Άσκηση εκπαιδευτικού χαρακτήρα πραγματοποιήθηκε στην έδρα του συλλόγου μας, για την νεοσύστατη ομάδα εφήβων.

Στο πλάισιο της εκπαίδευσης της ομάδας εφήβων Φίλιος Ζεύς, έγινε παρουσίαση για της φυσικές καταστροφές με επίκεντρο τους σεισμούς. Στην συνέχεια ακολούθησε πρακτική εκπαίδευση. Ο καλύτερος τρόπος να αποφεύγουμε ανεπιθύμητες καταστάσεις, είναι η πρόληψη και η συνεχής μόρφωση.