Τα θαλάσσια απορρίμματα και ειδικά τα πλαστικά αποτελούν απειλή για την υγεία των θαλασσών και των ακτών μας.
Η ευαισθητοποίηση φορέων, συλλόγων και πολιτών σε δραστηριότητες πρόληψης και καθαρισμού των ακτών είναι καθοριστικής σημασίας. Η ομάδα μας υποστηρίζει τις δράσεις για το περιβάλλον!!