Η ομάδα μας διαθέτει ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (Drone), το οποίο χρησιμοποιείται σε επιχειρησιακές δράσεις μας. Οι περιπολίες κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου) με σκοπό την δασοπροστασία αλλά και η έρευνα αγνοουμένων στον τομέα ευθύνης μας είναι μερικές από αυτές τις δράσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο εκπαιδεύτηκαν τρεις εθελοντές της ομάδας  μας. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από την ALTUS LSA, πιστοποιημένη εταιρία από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) / EASA. Τα μέλη μας επέτυχαν στις γραπτές εξετάσεις και απόκτησαν το πιστοποιητικό επάρκειας χειριστή της ΥΠΑ / EASA.