Οι εθελοντές μας δούλεψαν με περίσσια διάθεση χωρίς να υπολογίσουν κούραση και χρόνο για να ετοιμάσουν το φορτίο της ανθρωπιστικής βοήθειας για τις πληγείσες περιοχές της Τουρκίας και Συρίας.

  • ανθρωπιστική βοήθεια
  • ανθρωπιστική βοήθεια
  • ανθρωπιστική βοήθεια
  • ανθρωπιστική βοήθεια
  • ανθρωπιστική βοήθεια