Ευχαριστούμε θερμά, για ακόμα μια χρονιά, την εταιρία SOFOS Α.Ε. Insurance Agency και τον συνεργάτη τους Γιώργο Ορφανουδάκη “Ασφαλιστικές Υπηρεσίες”. Με χαρά ανακοινώνουμε την επέκταση της χορηγίας του ετήσιου ασφαλιστήριου συμβολαίου του αυτοκινήτου της Εθελοντικής μας ομάδας. Η προσφορά τους αυτή αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών μας να βρισκόμαστε δίπλα στον πολίτη με δράσεις πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων.