Άσκηση ετοιμότητας της 3ης Ε.Μ.Α.Κ με την κωδική ονομασία ΗΡΑΚΛΗΣ 2021. “Έρευνα και διάσωση ατόμου από φαράγγι”.