Την Τρίτη 24/5/2022 πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο η εκτεταμένης κλίμακας άσκηση Δια Πυρός. Το σενάριο περιελάμβανε την αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Λινοπεραμάτων, με πλήρη ανάπτυξη δυνάμεων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς!