Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη της εθελοντικής ομάδας

ΦΙΛΙΟΣ ΖΕΥΣ

σας εύχονται χρόνια πολλά, με υγεία και προσφορά!!

Ευχές από το Φίλιος Ζευς
Ευχές από το Φίλιος Ζευς